Strona projektu «Flexicurity - w poszukiwaniu równowagi na lubuskim rynku pracy» Organizacja PracodawcĂłw Ziemi Lubuskiej
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
Dzisiaj jest Środa, 28 października 2020 r. Jesteś w: strona główna / projekt / działania

Subskrybuj wiadomości Flexicurity

Działania

W trakcie realizacji projektu przewidziana jest realizacja następujących działań:

  • Cykl publikacji. W ramach realizacji głównej części projektu przewiduje się cykl publikacji informujących i promujących ideę flexicurity: w formie 2 wkładek w wydawnictwie własnym OPZL (kwartalnik Biznes Lubuski), dystrybuowanym do przedsiębiorstw z regionu, jednostek samorządów lokalnych, regionalnych i lokalnych związków pracodawców - tematyka interesująca przede wszystkim przedsiębiorców-pracodawców, cykl półroczny; w formie 7 artykułów w dzienniku Gazeta Lubuska o zasięgu regionalnym - tematyka ukierunkowana przede wszystkim na pracowników, cykl 2-miesięczny
  • Seminaria informacyjne. Przewiduje się przeprowadzenie 6 seminariów informacyjnych promujących ideę flexicurity na poziomie lokalnym dla wszystkich powiatów województwa lubuskiego - jedno spotkanie informacyjne dla średnio 2-3 sąsiadujących ze sobą powiatów. Ponadto w ramach tego działania przewiduje się przeprowadzenie otwartej rekrutacji uczestników spotkań informacyjnych: pracodawców oraz pracowników a także przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników. Przewiduje się również zaangażowanie ekspertów prowadzących spotkania informacyjne. Za realizację tego działania odpowiedzialni będą Specjaliści ds. promocji i organizacji. W realizację działania w dużym stopniu zaangażowana będzie PKPP Lewiatan.
  • Dwie konferencje regionalne. W ramach tego działania zorganizowane zostaną 2 konferencje regionalne: otwierająca realizację projektu i promująca ideę flexicurity na poziomie regionalnym oraz podsumowująca działania i osiągnięte rezultaty w ramach realizacji projektu,. Przewiduje się wykłady ekspertów - przedstawicieli MPiPS, PKPP Lewiatan, Komisji Europejskiej. W realizację tego działania w dużym stopniu zaangażowana będzie PKPP Lewiatan. Za realizację tego działania odpowiedzialny będzie Specjalista ds. promocji i organizacji.
  • Publikacja. Projekt zamknie publikacja w formie wydania specjalnego „Biznesu Lubuskiego", będąca zbiorem wszystkich artykułów powstałych w ramach realizacji projektu, podsumowująca doświadczenia zebrane w trakcie realizacji projektu. W realizację tego działania w dużym stopniu zaangażowan będzie PKPP Lewiatan, a za jego realizację odpowiedzialny będzie Koordynator projektu.

Wsparcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

powered by cmsPRO SSL24

ctinet.pl - hosting, certyfikaty SSL, domeny, webdesign

© 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.  |  Mapa serwisu