Strona projektu «Flexicurity - w poszukiwaniu równowagi na lubuskim rynku pracy» Organizacja PracodawcĂłw Ziemi Lubuskiej
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
Dzisiaj jest Sobota, 12 lipca 2020 r. Jesteś w: strona główna / działania / publikacje

Subskrybuj wiadomości Flexicurity

Publikacje

2010-09-30
Gazeta Lubuska (30.09.2010): Elastyczność i bezpieczeństwo na rynku pracy

Nieefektywna polityka zatrudnienia, sztywność rozwiązań prawnych a także standardy systemu zabezpieczeń społecznych odbiegające od poziomu europejskiego to główne bolączki krajowego rynku pracy. Szansą na ich zniwelowanie może być wdrożenie znanego na Zachodzie modelu flexicurity, godzącego oczekiwania pracodawców z oczekiwaniami pracowników. Projekt związany z jego upowszechnieniem realizuje Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Idea flexicurity koncentruje się na czterech głównych obszarach. Przede wszystkim jest to aktywna polityka rynku pracy, która pomaga radzeniu sobie z szybkimi zmianami, skraca okresy bezrobocia i ułatwia zmianę pracy. Z kolei nowoczesne i przyjazne prawo pracy, układy zbiorowe i zmiany w organizacji pracy pomogą lepiej zarządzać przedsiębiorstwami. Nie bez znaczenia jest rola edukacji, która ma być gwarantem stałej zdolności pracowników do dostosowywania się i bycia zatrudnionym. Wreszcie - nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego, które dzięki odpowiedniemu wsparciu dochodów, sprzyjać będą mobilności zawodowej i zatrudnieniu.

- Bariera szerszego stosowania elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy jest obustronna. Pracodawcy najczęściej nie mają wiedzy na ten temat, a menadżerowie obawiają się „utraty kontroli" nad pracownikiem - mówi Jarosław Nieradka, dyrektor biura OPZL i dodaje, że sama regulacja prawna, bez uświadomienia kosztów i korzyści nic nie daje - Postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym tendencjom i za sprawą projektu „Flexicurity - w poszukiwaniu równowagi na lubuskim rynku pracy" proponujemy szeroką kampanię informacyjną - opowiada.

Kampania przewiduje cykl publikacji w mediach, które będą promowały ideę flexicurity zarówno wśród pracodawców jak i pracowników. Do obu tych grup adresowane będą także seminaria informacyjne, na których eksperci ministerialni oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan będą przekonywać o szansach, jakie stwarza elastyczne zatrudnienie. Uczestnicy poznają również doświadczenia innych krajów UE w wdrażaniu tych rozwiązań. Pieniądze na realizację projektu, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczyła Unia Europejska.

OPZL szykuje na jesień w Zielonej Górze konferencję otwierającą projekt a w Nowej Soli pierwsze spotkanie lokalne. Artykuły dotyczące idei flexicurity będą się pojawiać na łamach Gazety Lubuskiej. W nich - eksperci rządowi, doradcy Lewiatana oraz przedstawiciele Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej - będą przekonywać czytelników o korzyściach płynących z wdrażania flexicurity.

Paweł Bojanowski

artykuł sponsorowany w Gazecie Lubuskiej
30.09.2010

powrót»

Wsparcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

powered by cmsPRO SSL24

ctinet.pl - hosting, certyfikaty SSL, domeny, webdesign

© 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.  |  Mapa serwisu